Is er een onderscheid in conflicten te maken?Is er een onderscheid in conflicten te maken?

Er worden vele oorzaken van conflicten onderscheiden

Conflicten zijn te onderscheiden in de zakelijke conflicten waarbij het gaat niet-persoonlijke, materiële en structurele zaken en aan de andere kant de sociaal emotionele conflicten.

Bij emotionele conflicten gaat het om hoe mensen met elkaar omgaan. Het spreekt voor zich dat de psychologische aspecten hier voorop staan zoals opvattingen en de ‘eigen beleving’. Er worden vele oorzaken van conflicten onderscheiden en binnen een conflict spelen weer allerlei dynamische processen. Dit alles kan er weer toe leiden dat een conflict escaleert. Kortom lastig en erg hinderlijk als je in deze situatie zit. Maar ook lastig om er weer uit te komen, zeker als je er geen hulp bij hebt. Mediation reikt de instrumenten en het proces aan om wel tot een oplossing te komen.


Terug