De Friese ganzenaanpakDe Friese ganzenaanpak

Door bemiddeling werken boeren, jagers, natuurorganisaties en provincie samen om de schade door ganzenvraat terug te dringen. De jaarlijkse directe schade is ruim € 8 miljoen en neemt jaarlijks toe. Projectleider Fryske Guozzenoanpak (2013-2014). Doel is de schade te reduceren met minimaal 5% per jaar.. Natuurorganisaties, boeren jagers werken hierin samen ondanks hun belangentegenstellingen.

Eind 2012 heeft het landelijke G7-akkoord, net voor de haven, schipbreuk geleden. Het akkoord dat er lag is opgeblazen en elke provincie kon vervolgens zelf aan de slag met een eigen aanpak. In opdracht van de provincie Fryslân heeft Klaas Talma bemiddeld om de partijen in Fryslân weer om tafel te krijgen. Dat is gelukt. Het is weliswaar net niet tot een akkoord gekomen maar de partijen zijn wel met een provinciaal plan aan de slag gaan. Dit heeft geleid tot de uitvoeringsnotitie ‘De Fryske Guozzenoanpak 2014’.

In 2017 is dit geëvalueerd. Onder de begeleiding van mediator Klaas Talma is er een evaluatierapport vastgesteld en is er een nieuwe provinciale aanpak vastgesteld.


Meer over deze aanpak