Welke vorm van mediation gebruikt Klaas Talma Mediation?Welke vorm van mediation gebruikt Klaas Talma Mediation?

Gebaseerd op het Nash Equilibrium van John Nash

De meest ideale oplossing voor de partijen is de oplossing waarbij ze beide winnen. Bij het zoeken naar de oplossing(en) moet dan ook gezocht worden naar de win-win oplossing. Het Harvard onderhandelingsmodel is hiervoor een uitstekend geschikte methode.

Dit model is gebaseerd op het Nash Equilibrium van John Nash, die hier de Nobelprijs voor de economie mee heeft gewonnen. John Nash heeft aangetoond dat als 1 partij de grootste overwinning boekt, dit niet de beste oplossing is voor een zaak. Ook economisch gezien is er meer voordeel voor ' alle' partijen als er een gezamenlijk oplossing wordt gevonden. Bij een juridische procedure, waar de rechter een uitspraak doet, heb je een winnaar en een verliezer. Bij mediation winnen beide partijen omdat er een oplossing wordt gezocht waar beide partijen mee verder kunnen. Het grote voordeel van mediation is verder dat partijen weer met elkaar in gesprek zijn en het conflict is beëindigd. Narratieve mediation draagt er toe bij dat er een oplossing wordt gevonden voor het conflict en er wordt geïnvesteerd in relatieherstel. Klaas Talma mediation hanteert om deze redenen het narratieve model.


Terug