Wat mag je van een mediator verwachten?Wat mag je van een mediator verwachten?

Wij zijn van mening dat Mediation maatwerk is.

Mediation heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als methode. Er is geen discussie meer over dat Mediation een beproefde manier kan zijn om conflicten op te lossen. ‘Kan zijn’, waarom ‘kan zijn’?

Conflicten zijn er in vele soorten en smaken. Ook de partijen, die met behulp van mediation een oplossing willen vinden, verschillen. Ten slotte zijn ook de omstandigheden waarin een en ander zich afspeelt verschillend. Al deze verschillen maken ook iets duidelijk. Er ligt geen eenduidige oplossing en er is geen eenduidig proces om tot een oplossing te komen. Mediation is dus ook maatwerk. In het voorgaande (zie Mediation en Conflicten) is in grote lijnen geschetst welke aspecten er o.a. bij komen kijken.

Wij zijn van mening dat Mediation maatwerk is. Met partijen zal vooraf afgesproken moeten worden hoe men (ook de mediator) met elkaar om wil gaan. Ook tijdens de mediation zelf kan dit door omstandigheden wijzigen. De partijen die om mediation vragen mogen van de mediator verwachten dat hij/zij hun over dit proces adviseert en hen helpt. Dat vraagt het nodige van een mediator. Een mediator moet dus veel in huis hebben. Dat begint met een goede opleiding. Alleen een basisopleiding mediation is dan het absolute minimum. Aanvullende opleidingen op het gebied van andere mediation methodieken zijn nodig om een conflict op de juiste wijze op et lossen. Bijvoorbeeld Transformatieve mediation en Narratieve mediation. Van een goede mediator mag ook verwacht worden dat hij ervaring heeft op velerlei gebied, vooral op gebied van het omgaan met mensen.


Terug