ErvaringErvaring

Wij zijn op ons best als wij met complexe aangelegenheden krijgen te maken waar meerdere partijen bij betrokken zijn. Wij gaan graag aan de slag met de samenwerking, de communicatie en de onderlinge verhoudingen.

Het onderwerp is dan minder belangrijk. De kennis van het onderwerp zit wel bij de betrokken mensen. Opdrachten waarbij dit speelt pakken wij graag op en het geeft ons energie. In de afgelopen jaren zijn wij meerdere van dit soort opdrachten aan de gang geweest, bij overheden, verenigingsbesturen, organisaties etc. Onder de tabblaadjes vindt u meer informatie over deze onderwerpen.Het masterplan toekomst IJsselmeer