Veldmuizenplaag

Een consortium van samenwerkende partijen (onder aansturing van Klaas Talma) heeft een onderzoek uitgevoerd naar grote Muizenplaag (2014-2015).

Bij dit project waren meerdere opdrachtgevers betrokken (ministerie EZ, Wetterskip, 4 provincies, 2 gemeenten, RABO-bank, Faunafonds, LTO). Het onderzoek heeft landelijke bekendheid opgeleverd en heeft antwoord gegeven op de vraag hoe dit soort plagen kunnen ontstaan en wat er aan gedaan kan worden om het in de toekomst te voorkomen. Geadviseerd is o.a. om een early warningsysteem te implementeren.


Bekijk het artikel op de site van de NOS Bekijk het rapport