Wetten en vergunningen/ontheffingenWetten en vergunningen/ontheffingen

Samen in gesprek

Overheden kunnen besluiten nemen op grond van democratisch aangenomen wetten en verordeningen. Een besluit is gedefinieerd in de Nederlandse wetgeving als 'een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

Er zijn allerlei regels vastgesteld waaraan de overheidsbesluiten moeten voldoen. En erg belangrijk voor burgers en bedrijven is dat er bezwaar en beroep mogelijk is tegen deze besluiten van de overheid. Juist bij deze bezwaar- en beroepsprocedures kan de mediator een rol van betekenis spelen voor het vinden van oplossingen. De ervaring heeft ook geleerd dat er veel meer mogelijk is dan ambtenaren en burgers in eerste instantie denken. Door samen in gesprek te gaan kunnen deze kansen voor de oplossingen onderzocht en gezocht worden.


Terug