Wat is Transformatieve Mediation?Wat is Transformatieve Mediation?

De mediator zal minder gladstrijken en harmoniseren

Transformatieve mediation gaat verder dan alleen het oplossen van het conflict. Het gaat hier om het verbeteren van de communicatie en de interactie tussen mensen.

Deze methodiek komt voort uit o.a. de beginselen van sociale psychologie, organisatieontwikkeling en human relation training. Dit sluit weer goed aan bij de beginselen van mediation waarbij partijen zelf beslissen over hun conflict. Het gaat om het herstellen van de interactie en de communicatie waardoor ook de verhoudingen tussen partijen harmonieuzer worden. Dit resulteert in empowerment; partijen worden gesterkt in de overtuiging zelf keuzes te maken en zelf beslissingen te nemen. Partijen kunnen boven zichzelf uitstijgen, verbreden hun perspectief en zijn beter in staat contact te leggen met de ander. Idealiter resulteert dit in begrip van de ander ontvangen en wordt dit vertaalt in concrete acties.

De mediator zal minder gladstrijken en harmoniseren maar juist het conflict ‘openmaken’. Maar wel zodanig dat partijen zich veilig blijven voelen en de mediator geeft structuur. De partijen blijven zelf beslissen en de deelnemers worden niet ‘overtuigd’ of gedwongen het standpunt van de ander te erkennen, dat moet juist ‘oprecht’ bij de partijen zelf vandaan komen.


Terug