VisieVisie

In onze ogen ontstaat een conflict niet omdat er sprake is van een verschil in standpunt of in tegengestelde belangen.

Wij geloven dat elk mens een eigen constructie van de werkelijkheid heeft. Elk mens heeft als individu zijn eigen werkelijkheid waargenomen, gecreëerd en opgeslagen. Dat wordt geuit in woorden en in verhalen. Door de verschillen in waarneming kunnen conflicten ontstaan. Dominante delen van het verhaal worden krachtiger en verdringen de andere delen van de waargenomen werkelijkheid. Mediation geeft ruimte aan de verdrongen werkelijkheid waardoor er weer wederzijds begrip is en naar elkaar geluisterd wordt.


Meer weten over onze visie