Wat is Narratieve Mediation?Narratieve mediation?

Gericht op een nieuwe conflictvrije werkelijkheid

Het uitgangspunt bij narratieve mediation is dat partijen hun eigen werkelijkheid creëren van ogenschijnlijk dezelfde werkelijkheid. Mensen construeren hun eigen werkelijkheid in het onderlinge contact. Dit komt voort uit het –individuele- sociale en culturele kader. Vanuit een ander perspectief kan de zelf gecreëerde werkelijkheid ter discussie komen te staan.

Dit is van groot belang bij narratieve mediation. Narratieve is gericht op een nieuwe conflictvrije werkelijkheid voor partijen. Ze construeren een nieuw verhaal waarin het conflict ophoudt invloed uit te oefenen op hun leven. In het mediationproces zoekt de mediator actief naar nieuwe betekenissen, nieuwe verhaalelementen. De mediator is sturend in de richting van het nieuwe verhaal. De mediator zal meehelpen de schuld van het conflict buiten de partijen te leggen. Dit wordt o.a. gedaan door een naam te geven aan het probleem. Daarna worden ervaringen gezocht die niet in het conflictbeeld passen, die beide bouwstenen worden gebruikt om een nieuw conflictvrij verhaal op te bouwen.


Terug