MediationMediation

welkome hulp bij conflicten

Mediation is een vorm van bemiddeling. Een neutrale bemiddelaar (de mediator) begeleidt de communicatie tussen de partijen. De mediator zal samen met de partijen zoeken naar de oplossing die het best voor iedereen is.

De belangrijkste kenmerken van mediation zijn: vrijwilligheid & autonome zelfbeschikking, veiligheid, neutraliteit & onpartijdigheid en tenslotte vertrouwelijkheid. Het is een eigen keuze om deel te nemen aan mediation en ieder heeft de vrijheid om op enig moment te stoppen. Iedere partij is volkomen vrij in het nemen van haar of zijn beslissingen.

De mediator heeft geen voorkeur voor welke partij dan ook. Vertrouwelijkheid is een belangrijk begrip bij mediation en de partijen maken hier samen afspraken over.


Laat ons u informeren