Waarom is het vaak zo moeilijk met de overheid om te gaan?Waarom is het vaak zo moeilijk met de overheid om te gaan?

Bij conflicten bij overheden speelt ook het mandaat een rol.

Ook voor de ambtenaar ontstaan er soms lastige situaties. Optreden namens de overheid verlangt dat de ambtenaar een ‘redelijke conflictpartner’ is. Een ambtenaar mag op verwijten en beschuldigingen niet met contra-agressie reageren. De ambtenaar trekt zich dan ook vaak terug met de mededeling: “regels zijn regels”.

Hier staat tegenover dat het persoonlijk belang van de burger groot is en op het spel staat. Het gaat om: “het is niet eerlijk” van de burger, tegenover het: “het is rechtmatig” van de overheid. Daar komt nog bij dat de wijze van contact tussen burger en overheid aan allerlei regels is gebonden. Dit geformaliseerde contact maakt het niet eenvoudiger, juridisering steekt dan de kop op en leidt tot conflicten. Ook de hantering van deze conflicten is weer aan allerlei juridische regels gebonden.

Bij conflicten bij overheden speelt ook het mandaat een rol. Ambtenaren vertegenwoordigen het verantwoordelijke bestuur en voeren het woord. Het overheidsorgaan zal daarna nog wel een besluit moeten nemen over een kwestie. Verder is het opdrachtgeverschap een aandachtspunt. Vaak zijn afdelingshoofden, directeuren gemandateerd opdrachten te verlenen.

Het is van belang dat een mediator kennis heeft van het functioneren van de overheid maar ook weet wat er achter de “regels zijn regels” schuil gaat.


Terug