Zijn er conflicten bij en met de Overheid?Zijn er conflicten bij en met de Overheid?

De rol van de overheid als voedingsbodem

De burger heeft de overheid nodig voor veel zaken. Deze zaken raken vaak diep in het leven van de burger. Immers de burger is afhankelijk van de overheid, die heeft de bevoegdheden en de overheid heeft daarmee een zekere macht. De burger is bijna altijd de vragende partij. De overheid moet wel volgens de regels handelen. Daarmee heeft de burger ook een zekere macht, immers de burger kan hiermee een besluit aan de rechter voorleggen en afdwingen dat de overheid volgens die regels handelt.

Conflicten tussen overheid en burger kenmerken zich veelal door een schending van het vertrouwen tussen beide.

Mediation kan ook goed werken bij conflicten tussen de overheid en burgers. Belangrijk is wel rekening te houden met de eigen dynamiek van het functioneren van de overheid. Een mediator houdt hier rekening mee houden.


Terug