Wat is een conflict?

Een conflict ontstaat niet zo maar.

Heel kort gezegd is een conflict: een verschil van mening waarbij twee of meerdere personen/partijen iets verschillends nastreven en waardoor ze met elkaar in botsing komen. Conflicten kunnen zowel bij mensen, organisaties als overheden optreden.

Een conflict ontstaat niet zo maar. Er is bijna altijd een diepere oorzaak. Bij een conflict is er ook altijd sprake van onderlinge afhankelijkheid van de conflictpartijen. Zonder afhankelijkheid is er ook geen conflict en ook geen noodzaak om er iets aan te doen. Met andere woorden als je ruzie met iemand hebt gekregen die je niet kent en na de ruzie gaat ieder zijns weegs, dan is er geen sprake van een conflict.


Terug