Mediation en overheidMediation en overheid

Betere resultaten en een effectievere informele behandeling

De inzet van mediation vaardigheden leidt meetbaar tot betere resultaten en een effectievere informele behandeling van klachten, bezwaren en aanvragen.

Er wordt meer recht gedaan aan de behoeften van de burger tijdens een procedure. De inzet van mediation vaardigheden draagt bij aan het herstel van het vertrouwen van de burger in de overheid.


Terug