Conflicten tussen overheid en burgerConflicten tussen overheid en burger

De burger heeft de overheid nodig voor veel zaken.

Conflicten tussen overheid en burger kenmerken zich veelal door een schending van het vertrouwen tussen beide. De burger heeft de overheid nodig voor veel zaken.

Deze zaken raken vaak diep in het leven van de burger. Immers de burger is afhankelijk van de overheid, die heeft de bevoegdheden en de overheid heeft daarmee een zekere macht. De burger is bijna altijd de vragende partij. De overheid moet wel volgens de regels handelen. Daarmee heeft de burger ook een zekere macht, immers de burger kan hiermee een besluit aan de rechter voorleggen en afdwingen dat de overheid volgens die regels handelt.


Terug