Bestuur en ambtenarenBestuur en ambtenaren

Aan regels gebonden

Ook voor de ambtenaar ontstaan er soms lastige situaties. Optreden namens de overheid verlangt dat de ambtenaar een ‘redelijke conflictpartner’ is.

Een ambtenaar mag op verwijten en beschuldigingen niet met contra-agressie reageren. De ambtenaar trekt zich dan ook vaak terug met de mededeling: “regels zijn regels”. Hier staat tegenover dat het persoonlijk belang van de burger groot is en op het spel staat. Het gaat om: “het is niet eerlijk” van de burger, tegenover het: “het is rechtmatig” van de overheid. Daar komt nog bij dat de wijze van contact tussen burger en overheid aan allerlei regels is gebonden. Dit geformaliseerde contact maakt het niet eenvoudiger, juridisering steekt dan de kop op en leidt tot conflicten. Ook de hantering van deze conflicten is weer aan allerlei juridische regels gebonden.


Terug