Kan de mediator een factor van betekenis zijn?Kan de mediator een factor van betekenis zijn bij conflicten waar de overheid een rol speelt?

Betere resultaten en een effectievere informele behandeling

Mediation kan heel goed werken bij de overheid. Gemeenten, provincies en het rijk nemen allerlei beslissingen die invloed hebben op onze samenleving. De overheid heeft soms zelf veel last van conflicten als bepaalde zaken niet goed lopen of niet goed geregeld zijn. De oorzaak ligt vaak niet bij één partij maar ontstaat gewoon. Sommige conflicten kunnen jarenlang sluimeren waardoor geen vooruitgang wordt geboekt en alle betrokken partijen er last van hebben. De betrokken zaak dan op een andere wijze aanpakken, waarbij een mediator een positieve inbreng kan hebben, werkt vaak goed om weer vooruitgang te boeken.

Maar ook als burger wordt je met allerlei overheidsbesluiten geconfronteerd. Vaak wordt gedacht dat burgers en bedrijven de besluiten van de overheid maar moeten slikken. Onze ervaring is dat dat allerminst het geval is. De overheid is er voor ons en niet andersom. Zowel voorafgaand aan overheidsbesluiten als achteraf zijn er mogelijkheden om invloed uit oefenen op de overheidsbesluiten. Belangrijk is wel rekening te houden met de eigen dynamiek van het functioneren van de overheid. De mediator moet veel kennis hebben van het functioneren van de betreffende overheid en rekening houden met de dynamiek en procedures bij de overheid.


Terug