Wat is Evaluatieve mediation?Wat is Evaluatieve mediation?

Een weinig toegepaste vorm

Deze vorm van mediation wordt weinig toegepast. De mediator is hier deskundige op een bepaald gebied (vaak een jurist). Er zijn veel afzonderlijke sessies (dus weinig samen aan tafel zitten).

De mediator is actief op zowel proces gebied alsook op de inhoud. Hij stuurt en brengt zijn kennis in. Partijen hebben hier een duidelijke ondergeschikte rol. De zelfbeschikking van partijen wordt ook aangetast. Er is veel manipulatie en evaluatieve interventies.

Deze vorm van mediation is op keeper beschouwd strijdig met de uitgangspunten van mediation. Immers de onpartijdigheid van de mediator en zelfbeschikking van partijen wordt aangetast.


Terug