Zijn er nog verschillen te onderscheiden in mediation?Zijn er nog verschillen te onderscheiden in mediation?

Bepaal zelf een oplossing

Er zijn verschillende vormen van mediation te onderscheiden. De meest bekende vorm van mediation is gewone probleemoplossende mediation.

Deze vorm wordt door 70% - 90% van de mediators gebruikt. Een opkomende vorm van mediation is de ' narratieve mediation'. Deze vorm van mediation wordt gebruikt door Klaas Talma mediation. Narratieve mediation zorgt niet alleen voor de oplossing van het conflict maar werkt ook aan het herstel van de realatie tussen de partijen. Immers de partijen die een conflict hebben, zijn ook van elkaar afhankelijk, ze hebben elkaar ook in de toekomst weer nodig.

De volgende 4 benaderingen van mediation zijn te onderscheiden:


Terug