Wat is mediation?

Een vorm van bemiddeling in conflicten

De definitie van Mediation luidt als volgt: Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelaar (de mediator) de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen te komen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen.

De belangrijkste kenmerken van mediation zijn: vrijwilligheid & autonome zelfbeschikking, veiligheid, neutraliteit & onpartijdigheid en tenslotte vertrouwelijkheid. Het is dus een eigen keuze om deel te nemen aan mediation en ieder heeft de vrijheid om op enig moment te stoppen. De mediator is verantwoordelijk voor de psychische en fysieke veiligheid van betrokkenen. Iedere partij is autonoom (zelfstandig in het bepalen wat je wilt) in het nemen van zijn/haar beslissingen. Dus geen manipulatie, geen dwang, niet opgedrongen).

De mediator mag ook geen voorkeur voor een van de partijen hebben en ook niet handelen vanuit ene bepaalde vooringenomenheid. Vertrouwelijkheid heeft te maken met de gesprekken. Partijen bepalen in hoeverre informatie naar buiten wordt gebracht met als basis; vertrouwelijkheid.


Terug