OverheidOverheid

Beïnvloed de samenleving met regels en kaders.

De overheid stelt regels op om onze samenleving soepel te laten functioneren. Voor deze regels (bijvoorbeeld wetten en verordeningen) worden vastgesteld is er overleg met partijen die hierin een rol spelen. Dit overleg gaat niet altijd goed. Daardoor ontstaan soms spanningen, lopen zaken vast en ontstaan conflicten. Als de communicatie vooraf niet goed is geweest, ontstaan de conflicten soms ook achteraf.

De burger heeft de overheid nodig voor veel zaken. Deze zaken raken vaak diep in het leven van de burger. Immers de burger is afhankelijk van de overheid. De overheid heeft (wettelijke) bevoegdheden en daarmee een zekere macht. De burger is bijna altijd de vragende partij.

De overheid moet volgens de regels handelen. Daarmee heeft de burger ook een zekere macht, immers de burger kan een besluit aan de rechter voorleggen en afdwingen dat de overheid volgens die regels handelt.

Mediation kan heel goed werken bij conflicten bij de overheid. Maar ook tussen de overheid en burgers & bedrijven. Belangrijk is wel rekening te houden met de eigen dynamiek van het functioneren van de overheid. Een mediator houdt hier rekening mee.


Laat ons u informeren